publicerad: 2021  
avstava avstavade avstavat
verb
a`vstava
äv. lös förbindelse, se stava av dela (ord) vid ord­leds­gräns eller stavelsegräns i sam­band med text­produktion så att ordets senare del förs till följande rad
någon/något avstavar (något)
någon avstavar (något)
något avstavar (något)
texten var av­stavad med hjälp av det vanligaste avstavnings­programmet
äv. om att dela upp ett ord full­ständigt (vid alla ordleds- el. stavelsegränserna)
ordet "bekvämlighet" av­stavas "be-kväm-lig-het"
belagt sedan 1860
avstavaavstavning