publicerad: 2021  
avstyrka avstyrkte avstyrkt, presens avstyrker
verb
a`vstyrka
formellt före­slå av­slag på begäran, förslag eller dylikt
någon avstyrker (något/sats)
någon avstyrker (något)
någon avstyrker (sats)
samtliga remiss­instanser av­styrkte ut­redningens förslag
äv. försvagat av­råda från
ut­skottet av­styrker in­förande av obligatorisk begravnings­försäkring
belagt sedan 1626; till 2styrka!!
avstyrkaavstyrkande, avstyrkan