SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vtal substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en av|­tal·etformell överens­kommelse i viss fråga ofta av bindande slag, mellan parter, t.ex. organisationer admin.jur.JFRcohyponymfördrag 1cohyponymuppgörelse 1 avtalsbrottjordbruksavtalett muntligt avtalett skriftligt avtalin­gå avtalträffa avtalhålla ett avtalsäga upp ett avtalavtalet mellan Sveriges Radio och statendet internationella avtalet om förbud mot kärnvapen­spridningavtalet förnyas varje årett avtal (med ngn) (om ngt/att+V/SATS), ett avtal (mellan ngra) (om ngt/att+V/SATS)sedan 1640till avtala