SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vträda verb avträdde avträtt, pres. avträder av|­träd·erlämna i­från sig sina rättigheter till annan inne­havare, ofta under tvång; med avs. på viss befattning el. besittning samh.JFRcohyponymöverlåta 1cohyponymfrånträda Sverige avträdde sina baltiska besittningar 1721ngn gång äv.av­lägsna sig (gående) avträda ngt (till ngn/ngt)sedan 1615Subst.:vbid1-111643avträdande; avträde