SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vtrappa verb ~de ~t av|­trapp·arofta lös förb., jfrtrappa av stegvis minska i om­fattning utstr.MOTSATSantonymupptrappaantonymeskalera det sär­skilda stödet till Öst­europa avtrappades i början av 2000-taletavtrappa ngtsedan 1957Subst.:vbid1-111612avtrappande, vbid2-111612avtrappning