SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
a`vundsjuka substantiv ~n av·und|­sjuk·an(varaktig) känsla av av­und psykol.JFRcohyponymsvartsjuka väcka avundsjukakänna avundsjukahon menade att skit­snack ofta bottnar i avundsjukaavundsjuka (mot ngn) (för/över ngt)den (kungliga) svenska avundsjukanavund­sjukan betraktad som ett drag i den svenska national­karaktärenkritiken mot de svenska Nobel­pristagarna sågs av många som ett ut­tryck för den kungliga svenska avund­sjukan sedan 1665