SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bägg`e pronomen båda ngt vard.Nollbägge barnende bägge systrarnasedan 1000-taletrunsten, Skänninge, Östergötlandrunform bekia, fornsv. bäggia, eg. genitiv av stammen ba- i baþir, se 1båda