SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
båtsman [`ts-el.´ts-] substantiv ~nen båtsmän, best. plur. båtsmännen båts|­mann·en(titel för) för­man för ett far­tygs däcks­manskap sjö.yrk.far­tygets besättning bestod av kapten, styr­man, båtsman, sex matroser och en kockförr äv. om mot­svarighet in­om flottan till in­delt soldatsedan 1450 (som till­namn)Stockholms Stads Jordebok 1420–1474fornsv. batsman