publicerad: 2021  
böka bökade bökat
verb
`ka
ibland med partikel, sär­skiltomkring, runt, upp gräva eller röja med svårighet så att det blir oreda
JFR rota
någon bökar (efter något) (i något)
någon/något bökar (med något)
någon bökar (med något)
något bökar (med något)
hon bökade runt i hand­väskan efter cigaretterna
spec. om grisar och vild­svin
djur bökar (upp/efter något)
djur bökar (efter något)
djur bökar (upp något)
grisarna bökade om­kring efter ollon; vild­svinen hade bökat upp hela gräs­mattan
äv. i fråga om liknande an­strängande och oskön rörelse eller dylikt
en hel hög med spelare höll på och bökade fram­för kassen
belagt sedan 1633; jfr sv. dial. bauka 'gräva, rota'; jfr ur­sprung till boka 3
bökabökande, bökning, bök