publicerad: 2021  
bacillbärare bacill­bäraren, plural bacill­bärare, bestämd plural bacillbärarna
bac·ill|­bär·ar·en
substantiv
bacill`bärare
mindre brukligt frisk person som bär sjukdomsalstrande bakterier
belagt sedan 1919