publicerad: 2021  
bakland bak­landet
bak|­land·et
substantiv
ba`kland
något ålderdomligt om­råde som är ekonomiskt an­knutet till kust­ort
SYN. uppland
belagt sedan 1840