publicerad: 2021  
1bakom
bak|­om
preposition
ba`kom
på bortre sidan av
bakomliggande
träd­gården ligger bak­om huset; katten gömde sig bak­om trädet
äv. om något efter­följande eller dylikt
bilisten bak­om tutade och blinkade; det stod flera personer bak­om henne i kön
äv. i fråga om tid
lagets stjärna är 35 år och har rimligtvis sina bästa år bak­om sig
äv. bildligt, sär­skilt till stöd för
hela styrelsen står bak­om beslutet
gå bak­om ryggen på någon se rygg
vara bak­om flötet se flöte
belagt sedan 1487–96 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska bak um, till 4bak 'bak­om; bak­till', till baker 'rygg' och um 'om', rumsbestämning; jfr ur­sprung till framom
2bakom
bak|­om
adverb
ba`kom
på bortre sidan
gå före du så går jag bak­om; hon satt strax bak­om och hörde varje ord de sa
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska bakum
3bakom ingen böjning
bak|­om
adjektiv
ba`kom
var­dagligt endast predikativt svagt begåvad
han kan verka lite bak­om ibland, men egentligen är han bara tank­spridd
belagt sedan 1919