SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
balanserad [-anse´radel.-aŋse´rad] adjektiv balanserat bal·ans·er·ad1som hålls i jämviktstillstånd av mot­satt verkande (abstrakta) krafter admin.ekon.spel.ofta i ut­tryck för jäm­vikt i ekonomiska samman­hangbalanserad budgetäv. om kortspelshand med ung. lika många kort i varje färgmed en balanserad hand bjuder man gärna sangsedan 18722som känne­tecknas av sans och måtta om person, handling o.d. admin.psykol.sedan känslorna svalnat kan vi göra en balanserad bedömning av lägetsedan 1919