publicerad: 2021  
bale balen balar
bal·en
substantiv
ba`le
(fågel)rede av gräs, fjäder, dun och dylikt, där äggen ruvas; vanligen på marken
storkens bo är vanligen en stor bale av kvistar
belagt sedan 1736; till fornsvenska badhul 'bale', eg. trol. 'grävd grop som liggplats'; besläktat med bädd