publicerad: 2021  
balettmästare balett­mästaren äv. vardagligt balettmästarn, plural balett­mästare, bestämd plural balettmästarna
bal·ett|­mäst·ar·en
substantiv
balett`mästare
person som yrkes­mässigt leder träning och repetitioner vid en balett
belagt sedan 1647