publicerad: 2021  
ballotera balloterade balloterat
verb
ballote´ra
före­ta sluten om­röstning ur­sprungligen, och i vissa fall än­nu, med hjälp av små kulor
någon balloterar
belagt sedan 1727; av franska ballotter med samma betydelse, till ballotte 'kula an­vänd vid hemlig om­röstning', diminutiv av balle 'boll'
balloteraballotering