SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
band se1binda
band substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en band·et1remsa för bindning, fast­hållning eller samman­hållning kläd.med.psykol.JFRcohyponym1remcohyponymremsacohyponymbanderoll 2 gummibandstrumpebandett skärt band kring bunten med brevleda hunden i bandäv. ut­vidgat om remsa, ring e.d. med prydande funktionbandrosettarmbandhalsbandhon försåg kransen med ett vackert bandäv. bildligt, spec. om ngt som fjättrar el. hindrarlossa träldomens bandspec. äv. om ngt som förenarlandet har traditionellt starka band till USAhon har kapat banden med sin familjspec. med.efter o­lyckan fick hon gå med armen i band flera veckor(i) bandknyta hymens bandgifta sigpingst­afton är av tradition en dag då många par väljer att knyta hymens band lossa tungans bandbli fri­språkigurspr. bibl.ett par glas vin fick dem snart att lossa tungans band lägga band på ngn/ngtkontrollera ngn/ngthon blev väldigt arg men försökte lägga band på sig; arkeologerna hade svårt att lägga band på sin glädje när de in­såg vilket fynd de grävt fram sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. band; till 1binda 1 2rörlig, änd­lös slinga för transport eller bearbetning tekn.JFRcohyponymdrivband bandtraktorslipbandtransportbandhan stod vid löpande bandet på Volvo i 20 årpå löpande bandi stor mängd och i snabb följdi industrialismens slut­fas revs arbetar­bostäder på löpande band; mål­vakten radade upp säkra räddningar på löpande band sedan 18783magnetiserbar remsa för informationslagring dvs. för lagring av ljud, bilder e.d. tekn.bandinspelningkassettbandmagnetbandspela in på bandvi har tagit upp programmet på band(på) bandsedan 19474vanligen i sammansättn. lång­sträckt, jämnbrett om­råde geogr.tekn.JFRcohyponymremsa kustbandetspec.frekvens­område kortvågsbandetspec. äv. i bräd­spelkombination av flera brickor på samma fält sedan 16975vanligen i sammansättn. fast hinna eller sträng som förbinder ben med.JFRcohyponymligament ledbandäv. ngt ut­vidgatröstbandstämbandsedan 15786samman­hållande konstruktionsdel vanligen horisontell; anv. t.ex. vid hus- el. skepps­byggnad arkit.hammarbandsedan 17307pärmar och rygg på bok bok.JFRcohyponymbokband biblioteksbandhalv­franskt bandäv.in­bunden bok spec. om så­dan som in­går i bok­serie sjätte bandet av Nationalencyklopedinett band (av ngt)sedan 16558grupp som är organiserad för visst syfte spec. mus. musikyrk.jazzbandhon spelar trummor i ett bandde bestämde sig för att starta ett band i­hopspec. äv. kriminelltJFRcohyponymliga 1 förbrytarbandäv. helt all­mäntgrupp personer skämts.nu är vi samlade hela bandetsedan 1741av ty. Bande, fra. bande ’trupp; följe’; av germ. urspr. och besl. med band 1