SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
barbershop [ba´ber∫åpljust sj-ljud] substantiv ~en barber·shop·enfyr­stämmig manskörssång musiksedan åtm. 1987av eng. barber­shop med samma betydelse, av barber ’barberare’ och shop; efter sångare som under­höll kunder i barberarsalonger (i USA)