SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
barett´ substantiv ~en ~er bar·ett·entyp av platt mössa vanligen med brätten; i bruk särsk. under 1500-talet kläd.sedan 1538av ita. baretta med samma betydelse; av senlat. barre´tum, diminutiv av lat. birr´us ’ett slags kappa med kapuschong’