publicerad: 2021  
barfota ingen böjning
bar|­fota
adjektiv
ba`rfota
som är utan strumpor på fötterna
gå bar­fota i skorna; barnen gick bar­fota nästan hela sommaren
ibland bildligt för att an­ge enkel och opretentiös ut­rustning el. fram­toning i sammansättn.
belagt sedan ca 1540; jfr fornsvenska barfötter 'bar­fota'; till 1bar!! och 1fot!!