SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ba`rnavårdsnämnd substantiv ~en ~er barna·vårds|­nämnd·envanligen best. f. sing. kommunal nämnd med upp­gift att hand­lägga frågor rörande till­syn av barn och ungdom histor.admin.rum.samh.sedan ca 1900