publicerad: 2021  
barrskogsgräns barrskogs­gränsen barrskogs­gränser
barr·skogs|­gräns·en
substantiv
barr`skogsgräns
gräns för barr­skogens ut­bredning mot löv­skog el. mot tundra, fjällvegetation etc.
barrskogs­gränsen ligger på ungefär 800 meter över havet i Sverige
belagt sedan 1890