publicerad: 2021  
basfärdighet bas­färdigheten bas­färdigheter
bas|­färd·ig·het·en
substantiv
ba`sfärdighet
vanligen plur. grund­läggande färdighet i något centralt skol­ämne t.ex. läsning och skrivning
grund­skolan måste i första hand lära ut bas­färdigheterna
belagt sedan 1966