SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
basi`dsvamp el. basi`diesvampbasi`diesvamp substantiv ~en ~ar bas·id(ie)|­svamp·entyp av svamp där sporerna bildas som skaftade ut­växter i toppen av blås- eller klubb­liknande celler på frukt­kroppen bot.hatt­svampar, finger­svampar, rök­svampar och an­dra basidsvamparsedan 1904till grek. basid´ion ’liten grund(val)’