SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
befrak´ta verb ~de ~t be·frakt·arhyra (far­tyg) för transport vanligen av varor sjö.rederiet har befraktat två far­tyg för transportenbefrakta ngtsedan 1723av ty. befrachten med samma betydelse; till frakt Subst.:vbid1-115207befraktande, vbid2-115207befraktning