SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
begä´ran substantiv, best. f. ~, n-genus be·gär·anfram­ställt an­språk eller önske­mål vanligen av formellt slag komm.tid.JFRcohyponymkravcohyponymönskan en formell begäranen skriftlig begäranlämna in en begärantillmötes­gå en begäranbevilja en begäranav­slå en begäranhan lämnar sin post på egen begäranbegäran om ut­lämnande av handlingaräv. mindre formelltpå (all­män) begäran spelar vi Tango Jalousiedet är väl en rimlig begäran att du ska svara i telefonen begäran (om ngt/att+V/SATS), en begäran (att+V/SATS)sedan 1464brev från biskopen i Åbo till kung Karl Knutsson (Arwidsson)fornsv. begäran