publicerad: 2021  
begärelse begärelsen begärelser
be·gär·els·en
substantiv
begä´relse
bibliskt, ålderdomligt stark åtrå vanligen efter sinnlig njutning
begärelse (efter/till någon/något)
begärelse (efter någon)
begärelse (efter något)
begärelse (till någon)
begärelse (till något)
köttslig begärelse; känna begärelse
belagt sedan 1480 (Skrifter till Läsning för Klosterfolk); fornsvenska begärilse