publicerad: 2021  
begränsningsyta begränsningsytan begränsningsytor
be·gräns·nings|­yt·an
substantiv
begrän`sningsyta
sär­skilt geometri yta som ut­gör gräns för någon tre­dimensionell kropp eller dylikt
kuben har sex begränsnings­ytor
belagt sedan 1853