publicerad: 2021  
behaglig behagligt behagliga
be·hag·lig
adjektiv
beha´glig
1 som ger känslor av tillfreds­ställelse och väl­befinnande
behaglig (för någon) (att+verb)
Floridas behagliga klimat; en mjuk och behaglig röst
äv. ut­vidgat
hans behagliga sätt
(en) Gudi behaglig (gärning) se gud
belagt sedan 1504 (brev från Bengt Bengtsson i Åbo till Svante Nilsson (Grönblad)); fornsvenska behaghliker
2 sär­skilt i lag­språk i vissa ut­tryck som an­ses lämplig av någon person el. myndighet
JFR läglig
någon behaglig
an­sökan kom in i behaglig tid före ansöknings­tidens ut­gång
förr om något som bestämdes god­tyckligt
förläning på behaglig tid
belagt sedan 1504 brev från Bengt Bengtsson i Åbo till Svante Nilsson (Grönblad)