publicerad: 2021  
behandla behandlade behandlat
verb
behan´dla
1 göra till före­mål för verksamhet med sär­skilt syfte som fram­går av samman­hanget; ofta i tekniska samman­hang
någon/något behandlar något (med något)
någon behandlar något (med något)
något behandlar något (med något)
tyget behandlas med impregnerings­medel; siffer­materialet behandlades i dator; an­läggningen har kapacitet att behandla 600 000 kubik­meter luft per timme
ofta med av­seende på abstrakta före­teelser som fråge­ställningar, ärenden, ämnen etc.
boken behandlar de stora livs­frågorna; ut­skottet har än­nu inte behandlat propositionen; hennes an­sökan om arbets­tillstånd behandlas för när­varande
äv. med av­seende på personer bete sig (på visst sätt) mot
någon behandlar någon sätt
behandla folk ned­låtande; krigs­fångarna behandlades väl
belagt sedan 1792; av tyska behandeln med samma betydelse
2 ge aktiv vård åt människa el. djur, som lider av sjukdom etc.
behandlare; kostbehandla
någon behandlar någon/något (för något) (med något)
någon behandlar någon (för något) (med något)
någon behandlar något (för något) (med något)
patienten har tidigare behandlats för cancer
äv. med av­seende på sjukdom eller dylikt ge vård med av­seende på
någon behandlar något (med något)
behandla influensa med antibiotika
belagt sedan 1828
behandlabehandlande, behandling