publicerad: 2021  
beivran bestämd form beivran, utrum; som plural kan användas beivranden
be·ivr·an
substantiv
bei´vran
formell (juridisk) mot­åtgärd mot någon olaglighet etc.
beivran (av något/sats)
beivran (av något)
beivran (av sats)
belagt sedan 1773