publicerad: 2021  
beklädnad beklädnaden
be·kläd·nad·en
substantiv
beklä´dnad
1 vanligen i sammansättn. klädesplagg inklusive sko­don och huvud­bonader
beklädnadsaffär; beklädnadsindustri; fotbeklädnad
belagt sedan 1640
2 täckande eller skyddande hölje särsk. för byggnader och an­läggningar
beklädnadsmur; sandsäcksbeklädnad; ytbeklädnad
beklädnad (av något)
12-vånings­huset är försett med en beklädnad av aluminium
belagt sedan 1818