publicerad: 2021  
belacka belackade belackat
verb
belack´a
ålderdomligt tala illa om eller ut­trycka sitt (moraliska) ogillande av någon el. något
belacka någon (för något/sats)
belacka någon (för något)
belacka någon (för sats)
belagt sedan 1527; se ur­sprung till belackare
belackabelackande