publicerad: 2021  
bensin bensinen
bens·in·en
substantiv
bensi´n
typ av lätt­flyktigt och brand­farligt bränsle för lätta eller snabbgående motorer särsk. för person­bilar och propeller­flyg­plan; bestående av flytande kol­väten
JFR diesel
bly­fri bensin; höjd skatt på bensin; inte en droppe bensin kvar i tanken; miljö­klassad bensin med mindre svavel och bensen
äv. anv. som hem­tvätt­medel m.m.
tvättbensin
belagt sedan 1883; modern bildn. till medeltidslat. ben´zoe, se ur­sprung till bensoe