SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
beru´sad adjektiv berusat be·rus·adsom befinner sig i ett till­stånd av berusning t.ex. efter alkohol­konsumtion admin.fysiol.SYN.synonymrusigsynonymöverförfriskad JFRcohyponymdrucken tablettberusadölberusadhan var red­löst berusadäv. bildligtde blev berusade av syren­doftenberusad (av ngt/ngn)sedan 1850; 1827 i bildlig bemärkelse