SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
beru´sande adjektiv, ingen böjning be·rus·andesom ger upp­hov till berusning om alkohol, nerv­gifter etc. admin.fysiol.vanligen bildligtsinnesberusandehans musik är berusandeden friska luften var berusande att andasberusande (för ngn) (att+V)sedan 1811