publicerad: 2021  
besegla beseglade beseglat
verb
bese´gla
1 vanligen i vissa ut­tryck slut­giltigt av­göra
besegla något
i och med konkursen var hans öde beseglat
ibland äv. bekräfta
de beseglade överens­kommelsen med ett hand­slag
belagt sedan 1541; jfr fornsvenska besighla, av lågtyska besigelen 'förse med sigill'; jfr ur­sprung till försegla, insegel, sigill
2 mindre brukligt befara med segel­fartyg el. ev. med annan fartygs­typ
besegla något
fenicierna beseglade hela Medelhavet
belagt sedan 1691; till segla
beseglabeseglande, besegling