publicerad: 2021  
beskattningsår beskattnings­året, plural beskattnings­år, bestämd plural beskattnings­åren
be·skatt·nings|­år·et
substantiv
beskatt`ningsår
tids­period om 12 månader som om­fattas av beskattning vanligen om det kalender­år som närmast före­går deklarations­tillfället
deklaration för år 2018, av­seende beskattnings­året 2017
belagt sedan 1938