SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
beslu´ta sig verb beslutade el. beslöt, beslutat äv. beslutit, pres. beslutar be·slut·arfatta beslut psykol.han beslöt sig för att satsa på en forskar­utbildningbesluta sig (för ngt/att+V/SATS)sedan 1826Subst.:vbid1-880837beslutande; beslut