SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
beställ`ningsarbete substantiv ~t ~n be·ställ·nings|­arbet·etverk som ut­förts på ngns beställning och allt­så inte spontant e.d. samh.ofta med ifråga­sättande av kvalitet el. objektivitetinnan hon slog i­genom som konstnär fick hon liv­nära sig på beställningsarbetenunder­sökningen var ett rent beställningsarbete för bryggeriernasedan 1908