SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bestäm´d adjektiv bestämt be·stäm·da1fast­lagd som styrande eller bindande om förhållande o.d. jur.samh.JFRcohyponymdefinitiv 1cohyponymavgjordcohyponymslutgiltig en bestämd mål­sättningbestämda an­visningarett bestämt ända­målträffas på bestämd tidsedan 1766till bestämma 2som visar vilja att bestämma över sig själv el. an­dra admin.psykol.en bestämd och kraft­full ledarean­klagelsen tillbaka­visades bestämt (adv.)polisen av­visade vänligt men bestämt alla som inte hade speciell in­bjudan (adv.)äv. om handling o.d.som tyder på bestämdhet en mycket bestämd upp­fattningett artigt men bestämt nejen bestämd hakabestämd (mot ngn)sedan 18153fast­ställd med av­seende på viktiga fakta om sak­lägen men äv. å­sikter etc. samh.tekn.välbestämden vara med bestämda egenskaperhålet ska borras till ett bestämt djuphan har inga bestämda å­sikter om någon­tingbestämd (för ngt/att+V), bestämd (att+V/SATS)sedan 18064som an­ger ngt som känt eller tidigare om­talat i samman­hanget om vissa grammatiska kategorier och ut­tryck admin.MOTSATSantonymobestämd 2 ”bil” heter i bestämd form ”bilen”den fri­stående bestämda artikeln i svenskan är ”den” eller ”det”sedan 1806