publicerad: 2021  
bestrålning bestrålningen bestrålningar
be·strål·ning·en
substantiv
bestrå´lning
sär­skilt fysik och medicin det att bestråla något
bestrålning (av något)
bestrålning av livs­medel
belagt sedan 1877