publicerad: 2021  
bestyr bestyret, plural bestyr, bestämd plural bestyren
be·styr·et
substantiv
besty´r
(smärre) syssla
bestyr (med någon/något)
bestyr (med någon)
bestyr (med något)
alla de dagliga bestyren
ofta koll., sär­skilt om stressande arbete
allt bestyret med festen
belagt sedan 1806; till bestyra