SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
besty´ra verb bestyrde bestyrt, pres. bestyr be·styr·deom­besörja (nöd­vändiga) sysslor samh.JFRcohyponymbeställa 2 han hade ett par ärenden att bestyra innan han åkte hemofta med bi­betydelse av stor arbets­belastning el. stresshan har fullt upp att bestyra med sina 28 förtroende­uppdraglands­fadern som allt skulle bestyrabestyra ngt, bestyra med ngn/ngtsedan 1487–91Lucidarius (Svenska Kyrkobruk)fornsv. bestyra; av lågty. bestüren med samma betydelse; till styra Subst.:vbid1-117450bestyrande