publicerad: 2021  
betänka betänkte betänkt, presens betänker
verb
betänk´a
över­väga grundligt
någon betänker något/sats
någon betänker något
någon betänker sats
priset är inte så högt om man betänker kvaliteten; vi måste betänka att energi­kostnaderna fördubblats
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska bethänkia; av lågtyska bedenken med samma betydelse; jfr ur­sprung till tänka
betänkabetänkande