SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
beta`lningsbalans substantiv ~en ~er be·tal·nings|­bal·ans·enskillnaden under viss tids­period mellan betalningar från och betalningar till ut­landet för visst land ekon.positiv betalningsbalansnegativ betalningsbalansunder­skott i betalningsbalansensedan 1854jfr ty. Zahlungsbilanz, eng. balance of payments med samma betydelse