publicerad: 2021  
betonggris betong­grisen betong­grisar
bet·ong|­gris·en
substantiv
[-åŋ`-]
var­dagligt (prisma­format) betong­block som an­vänds för att stänga av fordons­trafik el. leda den i annan riktning
betong­grisar och zebra­skyltar styrde trafiken åt rätt håll
belagt sedan 1979