publicerad: 2021  
betydelseförändring betydelse­förändringen betydelse­förändringar
be·tyd·else|­för·ändr·ing·en
substantiv
bety`delseförändring
förändring av betydelsen hos ord el. ut­tryck
betydelseförändring (av något)
ordet "usel" har under­gått en full­ständig betydelse­förändring sedan 1700-talet, då det betydde 'olycklig'
belagt sedan 1880