publicerad: 2021  
betydelsefull betydelse­fullt betydelse­fulla
be·tyd·else|­full
adjektiv
bety`delsefull
som har stor betydelse i visst samman­hang
små men betydelse­fulla detaljer; händelsen var betydelse­full på flera sätt
äv. all­männare, ibland med bi­betydelse av strunt­viktighet
"Rektorn informerade mig om sina planer", sade han med betydelse­full min
belagt sedan 1810