publicerad: 2021  
beväpning beväpningen
be·väpn·ing·en
substantiv
bevä´pning
ut­rustning med vapen för personer, far­tyg, fästningar etc.
folkbeväpning
den nya modellen av planet har tyngre beväpning; i infanteriets beväpning in­går pansarvärnskanoner
äv. ut­vidgat vanligen i sammansättn.
tandbeväpning
belagt sedan 1700